NYHETER

  • Anton Kjellberg Pantesjö

Vi träffas torsdag 14 maj kl. 18.00

Allmän städning in- och utvändigt samt målning av förrådet.

Medtag lämpliga redskap: kratta, städsaker, målarpensel och trappstege.


Vi bjuder på korv med bröd, dryck och kaffe.

Naturligtvis gäller folkhälsomyndighetens restriktioner gällande covid-19.


Välkomna hälsar styrelsen

  • Anton Kjellberg Pantesjö

Trivselkommittén har beslutat att valborgsmässofiradet i Leksboda bystuga ställs in, detta pga Covid-19.

Vad gäller midsommarfirandet så är förhoppningen att det ska kunna genomföras som vanligt, men något beslut är ännu inte taget då utvecklingen av Covid-19 är oviss.


Vi håller oss uppdaterade om myndigheternas rekommendationer och förhåller oss till dessa.

  • Anton Kjellberg Pantesjö

Grabbstugan skall hyras ut. Kallhyra 2500:-. El, sopor, vatten tillkommer. Personer som har koppling till byn har förtur. Intresserade som vill hyra kontaktar Göran senast 15 oktober. Efter fibergrävingen ska det nu göras en slutbesiktning. Då varje berörd fastighet ska besiktigas är det önskvärt att alla skriver ner sina synpunkter på grävningen på sin tomt och lämnar/skickar till Göran snarast, foto kan också vara bra. Kontakt Göran: 073-940 33 35 - leksboda@outlook.com I förra veckans veckoblad ”Magasinet” stod det på mittuppslaget om enskilda vägar, att kommunen lämnar över ansvaret för vägarna till byarna. Detta gäller även Leksboda så läs gärna artikeln och annat som dyker upp. Kontakta gärna styrelsen om du har något i ärendet.

LEKSBODA