top of page

HISTORIA

Leksboda är det gemensamma namnet på Ytterboda och Överboda byar 

som ligger ca 6 km norr om Leksand längs riksväg 70.

Namnet Leksboda kom till när järnvägen byggdes mellan Insjön och Rättvik år 1914

och var egentligen namnet på järnvägsstationen, men har sedan dess kommit att

innefatta både Ytterboda och Överboda.

 

I våra byar bor ca 130 personer i alla åldrar, påfallande många yngre familjer. Byarna har gamla anor.

Stenåldersfynd visar på att det fanns bosättningar här redan på stenåldern ca 3500 år f.Kr.

Annars är äldsta kända belägg för bosättning ett dombrev från 1468 där byarna nämns.

Här finns också en bystuga, som genom åren har varit skola och NTO-lokal.
 

I byn finns det många olika företagare, där i bland, jordbrukare, åkerifirma,

schakt- och grävningsarbeten, byggföretag, elektriker m.m.

En del bostäder är sommarstugor.

 

Genom byarna rinner Bodaån, från Opplimen till Limsjön.

Vid Ryttardammen ligger en vattendriven ramsåg som är under renovering.

En bit ifrån ramsågen ligger Fräsgården som numera ägs av Leksands kommun

och som är en väl bevarad dalagård med anor från 1600 talet.

LEKSBODA

bottom of page