• Anton Kjellberg Pantesjö

Beslut angående valborgsfirande

Trivselkommittén har beslutat att valborgsmässofiradet i Leksboda bystuga ställs in, detta pga Covid-19.

Vad gäller midsommarfirandet så är förhoppningen att det ska kunna genomföras som vanligt, men något beslut är ännu inte taget då utvecklingen av Covid-19 är oviss.


Vi håller oss uppdaterade om myndigheternas rekommendationer och förhåller oss till dessa.

0 views

LEKSBODA